Ispitni rokovi

Zajednički kolegiji RUJAN 2020. DEKANSKI ROK RUJAN, 2020.
Matematika I 8.9. u 16:00 28.9. u 16:00 (na daljinu)
Matematika II 8.9. u 16:00 28.9. u 16:00 (na daljinu)
Fizika 8.9. u 15:00 28.9. u 15:00 (uživo)
Psihosocijalne osnove rada 14.9. u 17:30 29.9. u 17:00 (na daljinu)
Osnove strojarstva 1.9. i 15.9. u 12:00 28.9. u 10:00 (na daljinu)
Primjena računala 1.9. i 15.9. u 18:00 29.9. u 18:00 (na daljinu)
Biologija 7.9. u 17:00 28.9. u 17:00 (na daljinu)
Opća i anorganska kemija 1.9. i 15.9. u 11:00 29.9. u 11:00 (na daljinu)
Analitička kemija 1.9. i 15.9. u 11:00 29.9. u 11:00 (na daljinu)
Termodinamika i termotehnika 1.9. i 15.9. u 12:00 28.9. u 10:00 (na daljinu)
Organska kemija 1.9. i 15.9. u 10:00 29.9. u 10:00 (na daljinu)
Biokemija 1.9. i 15.9. u 10:00 29.9. u 10:00 (na daljinu)
Operacije i strojevi u prehrambenoj industriji I 3.9. i 17.9. u 10:00 28.9. u 9:00 (na daljinu)
Operacije i strojevi u prehrambenoj industriji II 3.9. i 17.9. u 10:00 28.9. u 9:00 (na daljinu)
Vode za piće, tehnološke i otpadne vode 2.9. i 16.9. u 10:00 29.9. u 10:00 (na daljinu)
Fizikalna kemija 2.9. i 16.9. u 11:00 29.9. u 11:00 (na daljinu)
Opća mikrobiologija 7.9. u 9:00 28.9. u 9:00 (na daljinu)
Engleski jezik I (D. Rujevčan) 8.9. u 17:00 28.9. u 17:00 (na daljinu)
Engleski jezik II (D. Rujevčan) 8.9. u 17:00 28.9. u 17:00 (na daljinu)
Njemački jezik I (S. Eterović) 1.9. i 15.9. u 17:00 29.9. u 17:00 (na daljinu)
Njemački jezik II (S. Eterović) 1.9. i 15.9. u 17:00 29.9. u 17:00 (na daljinu)
Tehnologija bezalkoholnih pića 3.9. i 17.9. u 10:00 28.9. u 9:00 (na daljinu)
Tehnologija kave i kavovina 3.9. i 17.9. u 10:00 28.9. u 9:00 (na daljinu)
Tehnologija čišćenja i dezinfekcije 9.9. u 15:00 28.9. u 10:00 (na daljinu)
Tehnologija zaštite okoliša 3.9. i 17.9. u 10:00 28.9. u 9:00 (na daljinu)
Kontrola kvalitete prehrambenih proizvoda 10.9. u 15:00 28.9. u 10:00 (na daljinu)
Osnove upravljanja procesima 15.9. u 11:00 29.9. u 13:00 (uživo)
Pakiranje hrane 9.9. u 15:00 28.9. u 10:00 (na daljinu)
Senzorska procjena prehrambenih proizvoda 8.9. u 9:00 29.9. u 9:00 (na daljinu)
Ekonomika i marketing 2.9. i 16.9. u 16:00 29.9. u 16:00 (na daljinu)
Prerada mlijeka
Kemija i fizika mlijeka 7.9. u 9:00 28.9. u 9:00 (na daljinu)
Primarna proizvodnja mlijeka 1.9. i 15.9. u 15:00 29.9. u 10:00 (na daljinu)
Postrojenja i tehnološki procesi prerade mlijeka I 7.9. u 9:00 28.9. u 9:00 (na daljinu)
Postrojenja i tehnološki procesi prerade mlijeka II 8.9. u 9:00 29.9. u 9:00 (na daljinu)
Mikrobiologija mlijeka 8.9. u 9:00 29.9. u 9:00 (na daljinu)
Ekološka proizvodnja mlijeka 1.9. i 15.9. u 15:00 29.9. u 10:00 (na daljinu)
Pivarstvo
Sirovine pivarske industrije 1.9. i 15.9. u 9:00 29.9. u 9:00 (na daljinu)
Tehnologija proizvodnje piva I 8.9. u 9:00 29.9. u 9:00 (na daljinu)
Tehnologija proizvodnje piva II 8.9. u 9:00 29.9. u 9:00 (na daljinu)
Proizvodnja slada 1.9. i 15.9. u 9:00 29.9. u 9:00 (na daljinu)
Mikrobiologija piva 2.9. i 16.9. u 16:30 29.9. u 13:00 (na daljinu)
Nusproizvodi proizvodnje piva i slada 1.9. i 15.9. u 9:00 29.9. u 9:00 (na daljinu)
Studentska praksa
Usmjerenje PIVARSTVO 10.9. u 15:00 28.9. u 10:00 (na daljinu)
Usmjerenje PRERADA MLIJEKA 8.9. u 9:00 28.9. u 9:00 (na daljinu)