Ispitni rokovi

Zajednički kolegiji STUDENI 2020. VELJAČA 2021. TRAVANJ 2021. LIPANJ 2021. SRPANJ 2021. KOLOVOZ 2021. RUJAN 2021.
Matematika I 24.11. u 15:00 2.2. i 16.2. u 15:00 20.4. u 15:00 15.6. u 15:00 6.7. u 15:00 24.8. u 15:00 7.9. u 15:00
Matematika II 24.11. u 15:00 2.2. i 16.2. u 15:00 20.4. u 15:00 15.6. u 15:00 6.7. u 15:00 24.8. u 15:00 7.9. u 15:00
Fizika 30.11. u 13:00 9.2. i 23.2. u 14:00 20.4. u 14:00 15.6. i 29.6. u 14:00 31.8. u 14:00 14.9. u 14:00
Psihosocijalne osnove rada 27.11. u 16:30 5.2. i 19.2. u 16:30 23.4. u 16:30 18.6. u 16:30 9.7. u 16:30 3.9. i 17.9. u 16:30
Osnove strojarstva 24.11. u 10:00 2.2. i 16.2. u 10:00 20.4. u 10:00 22.6. u 10:00 6.7. u 10:00 31.8. u 10:00 14.9. u 10:00
Primjena računala 24.11. u 17:30 9.2. i 23.2. u 17:30 20.4. u 17:30 15.6. i 29.6. u 17:30 31.8. u 17:30 14.9. u 17:30
Biologija 23.11. u 17:00 1.2. i 15.2. u 17:00 19.4. u 17:00 14.6. i 28.6. u 17:00 23.8. u 17:00 6.9. u 17:00
Opća i anorganska kemija 30.11. u 12:00 8.2. i 22.2. u 12:00 26.4. u 12:00 15.6. u 12:00 12.7. u 12:00 30.8. u 12:00 13.9. u 12:00
Analitička kemija 30.11. u 12:00 8.2. i 22.2. u 12:00 26.4. u 12:00 15.6. u 12:00 12.7. u 12:00 30.8. u 12:00 13.9. u 12:00
Termodinamika i termotehnika 24.11. u 10:00 2.2. i 16.2. u 10:00 20.4. u 10:00 22.6. u 10:00 6.7. u 10:00 31.8. u 10:00 14.9. u 10:00
Organska kemija 24.11. u 10:00 9.2. i 23.2. u 10:00 20.4. u 10:00 15.6. u 10:00 6.7. u 10:00 31.8. u 10:00 14.9. u 10:00
Biokemija 24.11. u 10:00 9.2. i 23.2. u 10:00 20.4. u 10:00 15.6. u 10:00 6.7. u 10:00 31.8. u 10:00 14.9. u 10:00
Operacije i strojevi u prehrambenoj industriji I 24.11. u 10:00 1.2. i 15.2. u 9:00 19.4. u 9:00 14.6. i 28.6. u 9:00 3.9. i 17.9. u 9:00
Operacije i strojevi u prehrambenoj industriji II 24.11. u 10:00 1.2. i 15.2. u 9:00 19.4. u 9:00 14.6. i 28.6. u 9:00 3.9. i 17.9. u 9:00
Vode za piće, tehnološke i otpadne vode 25.11. u 10:00 10.2. i 24.2. u 10:00 21.4. u 10:00 16.6. u 10:00 7.7. u 10:00 1.9. i 15.9. u 10:00
Fizikalna kemija 1.12. u 12:00 9.2. i 23.2. u 12:00 27.4. u 12:00 16.6. u 12:00 13.7. u 12:00 31.8. u 12:00 14.9. u 12:00
Opća mikrobiologija 23.11. u 9:00 1.2. i 15.2. u 9:00 19.4. u 9:00 14.6. i 28.6. u 9:00 23.8. u 9:00 6.9. u 9:00
Engleski jezik I (D. Rujevčan) 26.11. u 13:00 3.2. i 17.2. u 11:00 21.4. u 11:00 16.6. i 30.6. u 11:00 1.9. i 15.9. u 11:00
Engleski jezik II (D. Rujevčan) 26.11. u 13:00 3.2. i 17.2. u 11:00 21.4. u 11:00 16.6. i 30.6. u 11:00 1.9. i 15.9. u 11:00
Njemački jezik I (S. Eterović) 24.11. u 18:00 9.2. i 23.2. u 18:00 20.4. u 18:00

24.6. u 18:00

8.7. u 18:00

2.9. i 16.9. u 18:00
Njemački jezik II (S. Eterović) 24.11. u 18:00 9.2. i 23.2. u 18:00 20.4. u 18:00

24.6. u 18:00

8.7. u 18:00

2.9. i 16.9. u 18:00
Tehnologija bezalkoholnih pića 24.11. u 10:00 1.2. i 15.2. u 9:00 19.4. u 9:00 14.6. i 28.6. u 9:00 3.9. i 17.9. u 9:00
Tehnologija kave i kavovina 24.11. u 10:00 1.2. i 15.2. u 9:00 19.4. u 9:00 14.6. i 28.6. u 9:00 3.9. i 17.9. u 9:00
Tehnologija čišćenja i dezinfekcije 25.11. u 10:00 3.2. i 17.2. u 10:00 22.4. u 10:00 22.6. u 10:00 6.7. u 10:00 28.8. u 10:00 12.9. u 10:00
Tehnologija zaštite okoliša 24.11. u 10:00 1.2. i 15.2. u 9:00 19.4. u 9:00 14.6. i 28.6. u 9:00 3.9. i 17.9. u 9:00
Kontrola kvalitete prehrambenih proizvoda 25.11. u 10:00 4.2. i 18.2. u 10:00 22.4. u 10:00 18.6. u 10:00 2.7. u 10:00 30.8. u 10:00 14.9. u 10:00
Osnove upravljanja procesima 24.11. u 12:00 2.2. i 16.2. u 12:00 20.4. u 12:00 15.6. i 29.6. u 12:00 24.8. u 12:00 7.9. u 12:00
Pakiranje hrane 25.11. u 10:00 3.2. i 17.2. u 10:00 22.4. u 10:00 22.6. u 10:00 6.7. u 10:00 28.8. u 10:00 12.9. u 10:00
Senzorska procjena prehrambenih proizvoda 24.11. u 10:00 2.2. i 16.2. u 10:00 20.4. u 10:00 15.6. i 29.6. u 10:00 24.8. u 10:00 7.9. u 10:00
Ekonomika i marketing 25.11. u 16:00 10.2. i 24.2. u 16:00 21.4. u 16:00 16.6. i 30.6. u 16:00 1.9. i 15.9. u 16:00
Prerada mlijeka
Kemija i fizika mlijeka 23.11. u 9:00 1.2. i 15.2. u 9:00 19.4. u 9:00 14.6. i 28.6. u 9:00 23.8. u 9:00 6.9. u 9:00
Primarna proizvodnja mlijeka 25.11. u 8:00 10.2. i 24.2. u 8:00 21.4. u 8:00 16.6. i 30.6. u 8:00 1.9. i 15.9. u 8:00
Postrojenja i tehnološki procesi prerade mlijeka I 23.11. u 9:00 1.2. i 15.2. u 9:00 19.4. u 9:00 14.6. i 28.6. u 9:00 23.8. u 9:00 6.9. u 9:00
Postrojenja i tehnološki procesi prerade mlijeka II 24.11. u 9:00 2.2. i 16.2. u 9:00 20.4. u 9:00 15.6. i 29.6. u 9:00 24.8. u 9:00 7.9. u 9:00
Mikrobiologija mlijeka 24.11. u 9:00 2.2. i 16.2. u 9:00 20.4. u 9:00 15.6. i 29.6. u 9:00 24.8. u 9:00 7.9. u 9:00
Ekološka proizvodnja mlijeka 25.11. u 8:00 10.2. i 24.2. u 8:00 21.4. u 8:00 16.6. i 30.6. u 8:00 1.9. i 15.9. u 8:00
Pivarstvo
Sirovine pivarske industrije 1.12. u 10:00 9.2. i 23.2. u 10:00 27.4. u 10:00 22.6. u 10:00 6.7. u 10:00 31.8. u 10:00 14.9. u 10:00
Tehnologija proizvodnje piva I 24.11. u 10:00 2.2. i 16.2. u 10:00 20.4. u 10:00 15.6. i 29.6. u 10:00 24.8. u 10:00 7.9. u 10:00
Tehnologija proizvodnje piva II 24.11. u 10:00 2.2. i 16.2. u 10:00 20.4. u 10:00 15.6. i 29.6. u 10:00 24.8. u 10:00 7.9. u 10:00
Proizvodnja slada 1.12. u 10:00 9.2. i 23.2. u 10:00 27.4. u 10:00 22.6. u 10:00 6.7. u 10:00 31.8. u 10:00 14.9. u 10:00
Mikrobiologija piva 25.11. u 17:00 10.2. i 24.2. u 17:00 28.4. u 17:00 16.6. i 30.6. u 17:00 1.9. i 15.9. u 17:00
Nusproizvodi proizvodnje piva i slada 1.12. u 10:00 9.2. i 23.2. u 10:00 27.4. u 10:00 22.6. u 10:00 6.7. u 10:00 31.8. u 10:00 14.9. u 10:00
Studentska praksa
Usmjerenje PIVARSTVO 25.11. u 10:00 4.2. i 18.2. u 10:00 22.4. u 10:00 18.6. u 10:00 2.7. u 10:00 30.8. u 10:00 14.9. u 10:00
Usmjerenje PRERADA MLIJEKA 23.11. u 9:00 1.2. i 15.2. u 9:00 19.4. u 9:00 14.6. i 28.6. u 9:00 23.8. u 9:00 6.9. u 9:00