Raspored predavanja

Nastava u ljetnom semestru odvijat će se u fizičkom obliku, u prostorima Veleučilišta u Karlovcu, Trg J. J. Strossmayera 9.

Ciklusi predavanja za 1. i 2. godinu Poslovnog upravljanja

Raspored predavanja za 1. godinu Poslovnog upravljanja

Raspored predavanja za 2. godinu Poslovnog upravljanja

Poslovno upravljanje: