Nastavnici

NASTAVNIK TERMIN KONZULTACIJA KONTAKT LOKACIJA
Arnaut Merima Prema e-mail dogovoru s predmetnim nastavnikom merimaaaa@gmail.com
Cibulka Mirjana Prema e-mail dogovoru s predmetnim nastavnikom mirjana.cibulka@vuka.hr Trg J. J. Strossmayera 9
Cindrić Ines na daljinu, prema e-mail dogovoru s predmetnim nastavnikom ines.cindric@vuka.hr
Čović Berislav Nakon nastave ili prema e-mail dogovoru s predmetnim nastavnikom berislavc@gmail.com
Fanjak Mario uz prethodnu najavu na
e-mail, nakon nastave
mfanjak@yahoo.com
Halambek Jasna Prema e-mail dogovoru s predmetnim nastavnikom jasna.halambek@vuka.hr Trg J. J. Strossmayera 9, kabinet 113
Hranilović Robert prije vježbi zzapovjednik@jvp-karlovac.hr -
Jakšić Lidija Prije i poslije nastave ili prema e-mail dogovoru s predmetnim nastavnikom lidija.brckovic@vuka.hr Trg J. J. Strossmayera 9, kabinet 218
Kirin Anamarija Prema e-mail dogovoru s predmetnim nastavnikom anamarija.krin@vuka.hr Ivana Meštrovića 10, kabinet 110
Kirin Snježana Prema e-mail dogovoru s predmetnim nastavnikom snjezana.krin@vuka.hr Trg J. J. Strossmayera 9, kabinet 218
Klasić Ksenija Prije i poslije predavanja,
uz obaveznu prethodnu najavu na
e-mail
kklasic@k-k.t-com.hr -
Kralj Damir Prema e-mail dogovoru s predmetnim nastavnikom damir.kralj@vuka.hr
Kundić Marin Prema e-mail dogovoru s predmetnim nastavnikom marin.kundic@vuka.hr Trg J.J.Strossmayera 9
Lulić Slaven dogovor putem maila slaven.lulic@vuka.hr Trg J.J.Strossmayera 9
Matusinović Zvonimir Prema e-mail dogovoru s predmetnim nastavnikom zmatusinovic@vuka.hr Trg J.J.Strossmayera 9
Mihalić Tihomir Prema e-mail dogovoru s predmetnim nastavnikom tihomir.mihalic@vuka.hr Ivana Meštrovića 10 (108)
Mijović Budimir Prije i poslije nastave ili prema e-mail dogovoru s predmetnim nastavnikom budimir.mijovic@ttf.hr -
Mikulec Rogić Maja Prema e-mail dogovoru s predmetnim nastavnikom mmrogic@vuka.hr Trg J.J.Strossmayera 9
Mustapić Nenad Prema e-mail dogovoru s predmetnim nastavnikom nenad.mustapic@vuka.hr Ivana Meštrovića 10 (118A)
Ožanić Boris Prema e-mail dogovoru s predmetnim nastavnikom boris.ozanic@hep.hr -
Ožura Marko Prema e-mail dogovoru s predmetnim nastavnikom marko.ozura@vuka.hr Trg J.J.Strossmayera 9
Pešutić Andreja Prije i poslije nastave ili prema e-mail dogovoru s predmetnim nastavnikom apesutic@yahoo.com -
Peternel Igor Prema e-mail dogovoru s predmetnim nastavnikom igor.peternel@vuka.hr -
Prahović Marko ponedjeljkom 8:00-10:00h marko.prahovic@vuka.hr Ivana Meštrovića 10 (2)
Smajla Nikolina Prije i poslije nastave ili prema e-mail dogovoru s predmetnim nastavnikom nikolina.smajla@vuka.hr Trg J. J. Strossmayera 9
Štedul Ivan Utorak 10:00 - 11:00h
Četvrtak, 17:00 - 18:00h
Prema e-mail dogovoru s predmetnim nastavnikom, na e-mail Na daljinu na poveznici: https://bigbluebutton.vuka.hr/b/iva-xf9-kgu
ivan.stedul@vuka.hr Trg J. J. Strossmayera 9
Todorovski Đorđi Prije i poslije nastave ili prema e-mail dogovoru s predmetnim nastavnikom dordi.todorovski@gmail.com -
Tomas Zlatibor Prije i poslije nastave ili prema e-mail dogovoru s predmetnim nastavnikom zlatibor.tomas@gmail.com -
Trbojević Nikola Prema e-mail dogovoru s predmetnim nastavnikom nikola.trbojevic@vuka.hr -
Tudić Vladimir Prema e-mail dogovoru s predmetnim nastavnikom vladimir.tudic@vuka.hr Ivana Meštrovića 10 (116)
Vidović Maja Prema e-mail dogovoru s predmetnim nastavnikom maja.vidovic@oska.pravosudje.hr -
Vučinić Jovan Prema e-mail dogovoru s predmetnim nastavnikom jovan.vucinic@vuka.hr -
Vučinić Zoran Prema e-mail dogovoru s predmetnim nastavnikom zokiv@net.hr -
Wasserbauer Branko Prema e-mail dogovoru s predmetnim nastavnikom wb@vuka.hr -
Zandona Elizabeta Prema e-mail dogovoru s predmetnim nastavnikom elizabeta.zandona@vuka.hr Trg J.J.Strossmayera 9
Žugčić Filip Prema e-mail dogovoru s predmetnim nastavnikom filip.zugcic@vuka.hr Ivana Meštrovića 10 (110)
Žunić Josip Prema e-mail dogovoru s predmetnim nastavnikom kuas.jj@gmail.com -