Novost

Služba civilne zaštite Karlovac organizira obilježavanje Međunarodnog dana 112

07.02.2020 13:28 Novosti

Europski parlament proglasio je 11. veljače (112) Međunarodnim danom jedinstvenog broja za žurne situacije - 112. Kako je posao operatera žurnih službi vezan uz zatvorene prostore komunikacijskih centara, ove ćemo godine prikazati građanima realne situacije u kojima traže pomoć i predstaviti operatere čiji ih glasovi vode kroz kritične situacije.

Na otvorenom prostoru, u prolazu – na adresi dr. V. Mačeka 8, postavit ćemo simulaciju Županijskog centra 112, dana 11.2.2020.godine u 12:00 sati. Građanima ćemo dati priliku da sami postavljaju pitanja, pozivaju i prate angažiranje žurnih službi.   

Osim nas iz Županijskog centra 112, na pitanja građana će odgovarati i predstavnici: OKC-a policije, HMS prijavno – dojavne jedinice ZZHM Karlovačke županije i Županijskog vatrogasnog operativnog centra (ŽVOC).

Pozivamo Vas da nam se pridružite u praćenju simulacije, te zahvaljujemo na dosadašnjoj suradnji i spremnosti da zajedničkim aktivnostima doprinosimo što sigurnijem okruženju i pripravnosti lokalne zajednice.