Novost

Upute za upis redovitih i izvanrednih studenata u višu godinu studij

20.09.2022 16:29 Novosti

Izrađen je precizan raspored s obzirom na početno slovo prezimena studenta i upisanog studija. Molimo studente da se pridržavaju tog rasporeda.


Studenti koji su ostvarili 55 ECTS bodova i više upisima pristupaju u terminu od 26.9.2022 do 27.09.2022. u prostorima Veleučilišta u Karlovcu, Trg J.J. Strossmayera 9, u vremenskom periodu od 9:00 sati do 14:00 sati.


Upis u više godine studija za studente koji su ostvarili manje od 55 ECTS bodova započinje 28.9.2022. godine prema sljedećem rasporedu:

Raspored upisa

Svaki student dužan je najmanje tri (3) dana prije nego dolazi na upis popuniti tablicu (popis predmeta za upis u ak. god. 2022./2023.) koja se nalazi na kraju ove obavijesti i poslati tablicu na adresu e-pošte upisi@vuka.hr s naslovom e-mail poruke (Subject): „Popis kolegija za upis – Studij i smjer”. Popis kolegija na svim studijima Veleučilišta u Karlovcu nalazi se na sljedećoj poveznici:

https://www.isvu.hr/visokaucilista/hr/podaci/248/nastavniprogram

Ako niste sigurni koji studijski program morate promatrati kako bi odabrali predmete za upis, usporedbu je najlakše napraviti putem šifri kolegija koje već imate upisane u studomatu.


Studenti prilikom reguliranja studijske godine upisuju nepoložene predmete iz prethodne studijske godine i predmete iz više godine studija do ukupnog opterećenja prema čl.37. st.2. Pravilnika o studiranju Veleučilišta u Karlovcu iz 2016. god., prema kojem ukupni broj ECTS bodova novih i ponovno upisanih predmeta po studijskoj godini mora biti:
- redoviti student: 50-62 ECTS bodova, sukladno studijskom programu
- izvanredni student: 40-62 ECTS bodova.

Troškove upisa od 200,00 kuna potrebno je uplatiti na žiro račun Veleučilišta u Karlovcu prije dolaska na upis. Podaci za plaćanje: IBAN HR3923400091110473181, poziv na broj: Model: HR00, a u polje Poziv na Broj primatelja upisati JMBAG studenta. Opis plaćanja: Ime i prezime studenta i troškovi upisa u višu godinu studiranja. Sličan primjer možete pogledati ovdje: www.vuka.hr/index.php; Potvrdu o uplati treba poslati na e-mail upisi@vuka.hr zajedno sa Popisom kolegija za upis ili donijeti na uvid na dan dolaska u referadu.

Svi studenti na upis pristupaju sa studentskom iskaznicom (tzv. iksica), a studenti koji posjeduju indekse na upis su obavezni pristupiti i s indeksom.

30.09.2022. NEMA UPISA


Najnovije obavijesti