Novost

Objavljeni rasporedi predavanja po studijima

27.09.2019 13:08 Novosti

STRUČNI STUDIJ

Lovstvo i zaštita prirode

Nastava na prvoj godini redovnog studija Lovstva i zaštite prirode u akademskoj godini 2019-2020 početi će u ponedjeljak 30.09.2019. u 14:30 u predavaoni br. 4 u Gimnaziji Karlovac (mala škola), Rakovac 4.

 

Ugostiteljstvo

Prva godina studija

1. Uvodno predavanje za prvu godinu redovitog stručnog studija održat će se u ponedjeljak 30.09.2019. godine u 14 sati u učionici 48 Gimnazije Karlovac (na drugom katu)

2. U prvom tjednu nastave neće se održati vježbe iz kolegija Osnove informatike I, Osnove ekonomije I, Poslovna matematika I, Uvod u stručni i znanstveni rad te Osnove turizma. Predavanja iz istih kolegija će se održati prema rasporedu.

3. U srijedu s početkom u 14 sati će se održavati predavanja iz kolegija Uvod u stručni i znanstveni rad

Druga godina studija

1. Nastava (predavanja i vježbe) iz kolegija Osnove računovodstva II neće se održati u prvom tjednu nastave

2. Nastava dr. sc. Draženke Birkić neće se održati u prvom i drugom tjednu nastave

 

Mehatronika

Nastava prve godine stručnog studija MEHATRONIKE počinje uvodnim predavanjem u ponedjeljak, 30.09.2019. godine u 9:00 sati u prostorima Strojarskog odjela, Ivana Meštrovića 10, Karlovac.

Nastava na višim godinama studija također počinje u ponedjeljak 30.09.2019. godine prema objavljenim rasporedima.

 

Strojarstvo

Nastava prve godine stručnog studija STROJARSTVA počinje uvodnim predavanjem u ponedjeljak, 30.09.2019. godine u 9:00 sati u prostorima Strojarskog odjela, Ivana Meštrovića 10, Karlovac.

Nastava na višim godinama  studija također počinje u ponedjeljak, 30.09.2019. godine prema objavljenim rasporedima.

 

Sigurnost i zaštita

Nastava na Odjelu sigurnost i zaštite održava se na adresi Ivana Meštrovića 10, Karlovac.

Nastava na redovnom stručnom studiju sigurnost i zaštita počinje 30.09.2019.:

I godina – uvodno predavanje u 10,00 sati (predavaonica 1)

II godina- prema rasporedu

III godina- prema rasporedu

Nastava na izvanrednom stručnom studiju sigurnost i zaštita počinje prema definiranim ciklusima predavanja:

I godina- 30.09.2019.-uvodno predavanje u 11.45 sati (predavaonica 3)

II godina- 14.10.2019.-prema rasporedu

III godina - 21.10.2019.-prema rasporedu

 

Prehrambena tehnologija

Nastava prve godine redovitog stručnog studija Prehrambene tehnologije počinje u ponedjeljak 30.09.2019. godine u 14:30 sati u prostorima Gimnazije Karlovac, u učionici broj 10.

 

Sestrinstvo

Uvodno predavanje za studente 1. godine Sestrinstva održat će se 23.09.2019. god. s početkom u 09:00 sati. Predavanje će se održati u Stručnoj biblioteci Opće bolnice Karlovac na adresi Andrije Štampara 3, 47000 Karlovac. Nakon uvodnog predavanja slijedi nastava prema rasporedu.

 

SPECIJALISTIČKI STUDIJ

Strojarstvo

Nastava prve i viših godine specijalističkog diplomskog stručnog studija STROJARSTVA (redovitog i izvanrednog) počinje prema objavljenim rasporedima u srijedu, 09.10.2019. godine u prostorima Strojarskog odjela, Ivana Meštrovića 10, Karlovac.

 

Sigurnost i zaštita

Nastava na redovnom stručnom specijalističkom studiju sigurnost i zaštita počinje:

I godina - 9.10.2019.- prema rasporedu

II godina- 30.09.2019. - prema rasporedu

Nastava na izvanrednom stručnom specijalističkom studiju sigurnost i zaštita počinje prema definiranim ciklusima predavanja:

I godina -21.10.2019.-prema rasporedu

II godina- 14.10.2019.-prema rasporedu

 

Poslovno upravljanje

Nastava prve godine specijalističkog diplomskog stručnog studija Poslovno upravljanje počinje u ponedjeljak 21.10.2019. godine u prostorima Gimnazije Karlovac, prema rasporedu koji će biti obavljen. Ciklusi u kojima će se održavati nastava u zimskom semestru dostupni su na poveznici http://www.vuka.hr/index.php?id=115&L=250