Novost

Pomoć studentima iz potresom stradalih područja

29.01.2021 13:25 Novosti

Veleučilište u Karlovcu donijelo je mjere i odluke usmjerene prema pomoći studentima iz potresom stradalih područja. Mjere se odnose na organizaciju nastave te izravnu financijsku i psihološku pomoć  studentima.

Uvjeti i način pomoći studentima Veleučilišta u Karlovcu iz potresom stradalih područja određeni su prema Odluci Klasa: 602-04/21-01/67, Ur.broj: 2133-61-01-21-01, od 25.01.2021. godine. Studenti zamolbe za pomoć sukladno uvjetima određenim u Odluci mogu podnijeti do 25.02.2021. godine.

Studentima sa područja Sisačko-moslavačke županije određena je i odgoda plaćanja svih dospjelih dugovanja po osnovi školarine do 31.03.2021. godine.

Studentima stručnih preddiplomskih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Veleučilišta u Karlovcu s prebivalištem u Sisačko-moslavačkoj županiji, Odlukom o organizaciji nastave za studente sa područja stradalih u potresu Stručnog vijeća Veleučilišta u Karlovcu br. 1170-154-4/2021, uslijed otežanih uvjeta studiranja zbog razornih potresa koji su pogodili navedeno područje, omogućeno je:
-produljenje roka za priznavanje ispunjenja obveza iz predmeta i uvjeta za polaganje predmeta iz zimskog semestra do kraja ožujka 2021. Navedeno se odnosi na obaveze koje su definirane nakon 23.12.2020. i realizira se u dogovoru s nastavnikom na predmetu.,
-izlazak na ispit u dodatnom ispitnom roku za predmete zimskog semestra koji će se održati u periodu od 17. do 21. svibnja 2021.

Ova Odluka primjenjuje se i na studente stručnog preddiplomskog i specijalističkog diplomskog studija Sigurnosti i zaštite, smjer Zaštite od požara, koji su u razdoblju nakon potresa aktivno sudjelovali u otklanjanju štete i pomoći područjima pogođenim potresom.

Veleučilište u Karlovcu organiziralo je i psihološku pomoć za sve studente koji su u navedenim događajima pretrpjeli psihološke traume. Za psihološku pomoć studenti se mogu javiti mr. sc. Majdi Šavor na adresu: majda.savor(at)vuka.hr.

U slučaju potrebe studenti sa potresom pogođenih područja mogu se javiti i radi pokušaja organiziranja drugih oblika pomoći.


Najnovije obavijesti